آیین پایانی پنجمین جشنواره ملی فردوسی در کانون

«آیین پایانی پنجمین جشنواره ملی فردوسی» روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور غلامعلی حدادعادل؛ رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، حامد علامتی؛ مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و الهام یاوری؛ رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون در تهران برگزار شد.