اجرای نمایش «دنیای خیال‌انگیز من» در بندرعباس

نمایش «دنیای خیال‌انگیز من» به کارگردانی بهناز مهدیخواه که از تولیدات مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون است در قالب طرج اجرای تناوبی تناتر با همکاری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان در حال اجراست.