نشست اعضا و مربیان انجمن قصه‌گویی کانون استان اردبیل با حضور مهدی آرایی

نشست استانی اعضا و مربیان انجمن قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل با موضوع «فن بیان و زبان بدن در قصه‌گویی» با حضور مهدی آرایی، داور و مدرس قصه‌گویی برگزار شد.