نشست معاون توسعه با همکاران معاونت فرهنگی و ستاد کانون تهران

نشست امین کمالوندی معاون توسعه مدیریت و منابع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاران معاونت فرهنگی و ستاد کانون استان تهران روز شنبه 6 آبان 1402 در سالن کنفرانس مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون برگزار شد.