حضور مدیرعامل کانون در گردهم‌آیی مدیران‌کل آموزش و پرورش در مشهد مقدس

حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روز ۸ آذر ۱۴۰۲ به منظور شرکت در چهاردهمین گردهم‌آیی مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها به مشهد مقدس سفر کرد.