بازدید مدیرعامل از نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران و غرفه کانون یزد

حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روز ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ از هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران و غرفه کانون استان یزد در این نمایشگاه بازدید کرد.