اجرای تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری در یاسوج/ آلبوم ۱

تماشاخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با نمایش «استخوان ماهی جادویی» و اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و ادبی میهمان کودکان و نوجوانان یاسوج روستای مهریان شده است.