اجرای برنامه‌های متنوع تماشاخانه سیار کانون در استان کهگیلویه و بویراحمد

تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۲۴ اردیبشهت تا یک خرداد با اجرای برنامه‌های متنوع میهمان کودکان مناطق مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد است.