فعالیت‌های تابستانی مراکز کانون کهگیلویه و بویراحمد با شعار «تابستونتو بساز» / گزارش تصویری ۲

برنامه‌ها و فعالیت‌های مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کهگیلویه و بویراحمد در تابستان ۱۴۰۳ با شعار «تابستونتوبساز» ادامه دارد.