هجدهمین جشنواره یک هفته با کانون هم‌زمان با روز جهانی کودک

شعار روز جهانی کودک امسال از سوی سازمان‌ها و نهادهای فعال، "کودک، خانواده و جامعه" تعیین شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، امسال هم‌زمان با روز جهانی کودک هجدهمین جشنواره "یک هفته با کانون" نیز  از 15 تا 21 مهر در مراکز کانون سراسر کشور برگزار می‌شود.
این جشنواره با هدف معرفی کانون و قابلیت‌های آن به جامعه از سال 89 با تغییر رویکرد از شکل متمرکز در تهران در 31 استان کشور توزیع شده است.
بر اساس این گزارش، شعار روز جهانی کودک امسال بر اساس هم‌فکری سازمان‌ها و نهادهای کودک محور "کودک، خانواده و جامعه" تعیین شده است که مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 31 استان سراسر کشور به شکل منسجم و یک‌پارچه نسبت به بزرگ‌داشت آن اقدام خواهند کرد.
در عین حال، ایام هفته این جشنواره از شنبه 15 مهر تا جمعه 21 مهر به ترتیب با عناوین "کودک، رسانه و خانواده"، "کودک، خانواده و جامعه"، "تربیت، کودک و بازی"، "حقوق کودک"، "کودک و ایمنی"، "کودکان با نیازهای خاص" و "کودک، مسوولیت‌های اجتماعی و طبیعت" نام‌گذاری شده است که استان‌های سراسر کشور در این زمینه برنامه‌ریزی می‌کنند.
برگزاری نمایشگاه، گردهم‌آیی و نشست‌های تخصصی از جمله برنامه‌های این جشنواره به شمار می‌رود.