فرهنگ سازمانی عامل تعیین کننده در موفقیت یا عدم موفقیت یک سازمان است

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان گفت: روح و شالوده اصلی یک سازمان ،فرهنگ سازمانی است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، مهدی قربانی در گردهمایی مسئولان مراکز کانون پرورش فکری سراسر استان در ارتباط با فرهنگ سازمانی و تقویت فرهنگ سازمانی و تعالی سازمانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اظهار داشت: عملکرد یک سیستم زمانی مطلوب است که همه اعضاء سازمان با تمام قدرت و توان و ایمان و باور برای نیل به اهداف گام بردارند و این امر زمانی محقق می شود که هر فردی در هر پست سازمانی که قرار دارد به خوبی به وظایف خود عمل کند.

وی در ادامه با بیان اینکه همه خرده فرهنگ ها و جهت گیری ها در یک سازمان متعالی باید در خدمت هدف سازمان باشد تا یک سیستم بتواند در جهت نیل به اهداف سازمان گام بردارد گفت: روح و ریشه اصلی یک سازمان ،فرهنگ سازمانی است.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه فرهنگ سازمانی تاثیر مستقیم برکارآیی و بهره وری سازمان دارد افزود: اگر دریک سازمانی بهره وری و کارآیی پایین است این امر نتیجه فرهنگ سازمانی حاکم برآن است.

مهدی قربانی در ادامه با بیان اینکه میزان پایبندی کارکنان سازمان ها به ارزش ها، اصول، باورها و سایر اعتقادات نتیجه فرهنگ سازمانی غالب بر سازمان است خاطر نشان شد:  فرهنگ سازمانی تعهد و یا عدم تعهد گروهی، وفاداری به وظایف شغلی رادرپی دارد که این موضوع باعث ثبات اجتماعی در رویه های عادی و عرفی نظم در سازمان می شود.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه ضرورت و اهمیت فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل تعیین کننده در موفقیت و یا عدم موفقیت سازمان محسوب می شود خاطر نشان شد:

نوع فرهنگ سازمانی بر انگیزش شغلی کارکنان،هدایت، عملکرد سازمانی، خلاقیت و نوآوری، سطح رضایتمندی، بهره وری و کارآیی سازمان تاثیر مستقیم دارد.

مهدی قربانی با عنوان اینکه نظام تشویقی بایدمبتنی برشایستگی های سازمانی باشد که این موضوع در بهره وری و کارآیی سازمان تاثیر بسزایی دارد افزود: نظارت مستقیم و بیرونی و نظارت خود کنترلی  از جمله شاخص های مهمی است که برگرفته شده از فرهنگ سازمانی محسوب می شود و در سازمان های موفق سیستم های خود کنترلی در فرهنگ سازمانی آن مجموعه نهادینه شده است و نیازی به نظارت های بیرونی و مستقیم  نیست.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان در ادامه افزود: تکریم ارباب رجوع یکی از شاخص های سازمانی موفق بشمار می رود.

مهدی قربانی در ادامه گفت: اگر هوش های میان فردی و اجتماعی در بین کارکنان سازمان ها در سطح بسیار بالایی باشد باعث ایجاد هویت حرفه ای سازمانی در بین کارکنان می شود که این موضوع تاثیر مستقیمی در موفقیت سازمان دارد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 16 =