کیفیت بخشی مراکز فرهنگی هنری با برنامه ای مدون و هدفدار

سرپرست کانون پرورش فکری استان اصفهان از نظام بخشی به امور، برنامه ریزی هدفمند فرهنگی و بهره گیری مناسب از توانمندی نیروی انسانی درراستای کیفیت بخشی مراکز فرهنگی هنری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، نسرین باباپور ضمن اشاره به شعار سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها گفت: با نظام بخشی به امور، برنامه ریزی هدفمند فرهنگی و بهره گیری مناسب از توانمندی نیروی انسانی می توانیم موانع را برطرف و به اهداف عالی کانون پرورش فکری نزدیک شویم. 

وی افزود: با ایجاد ارتباط موثر و منسجم همکاران ستادی با مراکز فرهنگی هنری کیفیت بخشی در قالب برنامه ای مدون و هدف دار به بهترین شکل ممکن انجام می شود. 

باباپور تعیین شاخص های کمی و کیفی را برای سنجش و ارزیابی مراکز فرهنگی هنری بسیار مهم دانست و افزود: عملکرد مربیان مسئولین مراکز در خصوص برگزاری کارگاه های تخصصی و عمومی، نحوه نظارت بر عملکرد مربیان، سنجش رضایت اعضا از برنامه ها و فعالیت های کانون از اقدامات موثر در نظارت، سنجش و ارزیابی برنامه ها و فعالیت های مراکز فرهنگی هنری است که با همکاری کارشناسان فرهنگی به این مهم دست خواهیم یافت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 4 =