کد خبر: 310860
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۲
تشریح سه اثر برگزیده بخش مقاله کانون در هفته پژوهش

نشست ترویجی کانون از سلسله نشست‌های هفته پژوهش روز ۲۱ آذر ۱۴۰۰ با ارایه ۳مقاله برتر برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، همزمان با هفته پژوهش، کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان اقدام به برگزاری نشست‌های مجازی تخصصی در حوزه پژوهش کرده است که در این راستا نشست ترویجی با ارایه ۳مقاله‌ برتر برگزار شد.
در این نشست مقاله‌ای با عنوان «شناسایی تسهیل‌کننده‌های به‌کارگیری هوش مصنوعی در کتابخانه‌های عمومی جهت رفع نیازهای اطلاعاتی کاربران کودک و نوجوان» کاری از زینب قنواتی، منصوره هاتفی کیا و شیما طاهری  ارائه شد.
نتایج این پژوهش نشان داد در کتابخانه‌های عمومی جهت به کارگیری هوش مصنوعی می‌توان بر تسهیل‌کننده‌هایی چون «تسهیل‌کننده‌های سازمانی» شامل بعد زیرساختی، زیرساخت‌های فنی، برنامه‌ریزی و بودجه کافی، حمایت سازمانی و سازماندهی مجدد، «تسهیل‌کننده‌های شخصی» شامل آموزش و توانمندسازی و تامین نیروی متخصص و «تسهیل‌کننده‌های برون سازمانی» شامل فرایندها، زیر ساخت‌ها و امنیت تمرکز کرد.
در نهایت، این مقاله نتیجه‌گیری کرده است که هوش مصنوعی، عملیات و ارائه خدمات کتابخانه به کودکان و نوجوانان را تا حد زیادی بهبود می‌بخشد و ارتباط کتابخانه‌ها را در جامعه دیجیتالی، پویا نگه می‌دارد. پذیرش و ادغام نهایی هوش مصنوعی در خدمات کتابخانه‌ای به‌ویژه در بخش کودکان و نوجوانان نوید ارائه خدمات بهتر و پویاتری را می‌دهد به‌طوری که نقش کتابداران در این میان حفظ می‌شود و حضور فیزیکی کودکان و نوجوانان در کتابخانه‌های عمومی از بین نخواهد رفت.
بر اساس این گزارش نازیتا برزگر و شاهرخ حکمت نیز با مقاله‌ای با عنوان «رویکرد طنز موقعیت و کلامی در رمان نوجوان» در این نشست شرکت کردند. در این مقاله به این مساله توجه شده که طنز می‌تواند در بحث تعلیم و تربیت بسیار کار آمد باشد و مفاهیم اخلاقی را می‌توان از این طریق راحت‌تر به مخاطب انتقال داد.
۳ اثر از شهرام شفیعی، داوود امیریان و احمد اکبرپور به دلیل استفاده  از طنز موقعیت در کتاب‌هایشان  مورد توجه نویسندگان این مقاله قرار گرفت.
در این مقاله از ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻠﯽ ﺻﺮاﺣﺖ، ﺳﺎدﮔﯽ، ﺟﺰﺋﯽ‌ﻧﮕﺮی، ﺑﯽ ﭘﯿﺮاﯾﮕﯽ و ﻗﺪرت ﺧﯿﺎل‌اﻧﮕﯿﺰی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد از وﯾﮋگی‌ﻫﺎ و اوﺻﺎف ﻃﻨﺰ ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان برشمرده شده و آمده است: از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻃﻨﺰﭘﺮداز در ﻋﺮصه ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه‌ﻫﺎی ﺧﻨﺪه‌دار ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ ﻻزم اﺳﺖ از ﻣﻮقعیت‌ها و ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد درکنار ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﺖ ﻣﻔﺮّح ﺑﻮدن اﺛﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ در ﻻﺑﻪﻻی ﺳﯿﺮ ﺣﻮادث، ﺷﺨﺼﯿﺖ‌ﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﺳﺎده‌ﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ارایه کند.
در نهایت نتایج این ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﻃﻨﺰﭘﺮدازی در ﻃﻨﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ، ﺷﺨﺼﯿﺖ‌ﭘﺮدازی و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻧﮓ ﺧﻨﺪه‌دار در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﻫﺮ ﺳه نوﯾﺴﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
سومین اثری که در این نشست ارائه شد «مسئولیت اجتماعی کارفرما با رویکرد نظریه داده بنیاد در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان» کاری از زینب الهی‌نژاد است.
الهی‌نژاد در این پژوهش مسئولیت اجتماعی را به‌عنوان موضوعی مهم برای هرسازمان و عامل بقا یا انحطاط آن به‌شمار می‌آورد و عنوان می‌کند که توجه به اخلاق و مسئولیت‌پذیری مدیران و کارکنان در قبال جامعه با عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران مورد بحث سال‌های اخیر است.
او در این مقاله تاکید می‌کند که معیارها(کدها)ی اخلاقی هم‌چون نقشه‌های راهنمایی است که به اعضاء یک سازمان کمک می‌کند تا نقش‌های خود را به وضوح و روشنی کامل در جهت اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی ایفا کند
این پژوهشگر توضیح می‌دهد اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی از جمله مباحثی است که امروزه سازمان‌ها جهت رعایت حقوق اقشار جامعه، محیط و طبیعت بایستی مدنظر داشته باشند. در واقع التزام به اخلاق و اصول حرفه‌ای از طریق تدوین، آموزش و اجرای کدهای اخلاقی، سرمایه اجتماعی وارزشمندی است که موفقیت بلندمدت سازمان را تضمین می‌کند.

یادآوری می‌شود آثاری که در بخش نشست‌های ترویجی «هفته پژوهش» ارائه می‌شوند شامل آثاری هستند که از نظر هیات داوران و با مد نظر قرار دادن ملاک‌های داوری از کیفیت مطلوب برخوردار بوده‌اند.
ویژه‌ برنامه‌های هفته پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۲۱ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۰ با شعار «از مساله‌شناسی تا معرفت‌شناسی» در حال برگزاری است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =