مراکز فرهنگی‌هنری سیستان و بلوچستان در نخستین روز هفته ملی کودک

مربیان کانون پرورش فکری سیستان و بلوچستان در آغازهفته ملی کودک در مراکز فرهنگی‌هنری و یا با حضور در مدارس و بیمارستان‌ها روز «کودکان با نیازهای ویژه، فرصت‌های برابر» را گرامی داشتند

برچسب‌ها