قصه‌گوهای بین‌الملل در جشنواره قصه‌گویی کانون

در دومین روز از بیست‌ودومین جشنواره قصه‌گویی کانون ۱۲ قصه‌گو از استان‌های تهران، هرمزگان، بوشهر، آذربایجان شرقی، یزد، خوزستان و کشورهای ژاپن، اسپانیا، لبنان و ترکیه در بخش بین‌الملل قصه‌گویی کردند.