دیدار با فرمانداران شهرهای میانه، مرند، مراغه، چاراویماق، عجب‌شیر، ملکان و شبستر

دیدار علی بینش مدیر کل کانون آذبایجان شرقی با فرمانداران شهرستان های استان آذبایجان شرقی با تاکید بر تاثیر افزایش بودجه‌های عمرانی کانون بر توسعه فرهنگی

برچسب‌ها