هفته دولت در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی

معرفی شخصیت رییس جمهور و نخست وزیر شهید، معرفی دستاوردهای دولت و معرفی اقدامات انجام گرفته توسط کانون برای کودکان و نوجوانان محور برنامه‌ها و فعالیت‌های مراکز کانون به مناسبت هفته دولت بود. دیدار کودکان و نوجوانان با فرمانداران و مسئولین و بیان خواسته های خود و همچنین بازدید مسئولین و فرمانداران با مربیان و کودکان و نوجوانان از دیگر برنامه‌ها این هفته بود.

برچسب‌ها