ارایه توان‌مندی‌های‌ کانون در پرتال کودک

برای شناساندن بیشتر و اهمیت فعالیت مربیان مراکز پستی کانون به مخاطبان و افکار عمومی توان‌مندی‌های خود و آثار اعضای کتاب‌خانه‌ها را در پرتال کودک بارگذاری کنید.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، این بخشی از صحبت‌های مهدیار نویدادهم سرپرست دفتر فن‌آوری اطلاعات و تحول اداری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گردهم‌آیی مربیان مراکز پستی کانون سراسر کشور بود.
نویدادهم در این نشست ابتدا به معرفی مهم‌ترین فعالیت‌های این دفتر پرداخت و گفت: ماموریت‌های اصلی دفتر فن‌آوری اطلاعات و تحول اداری در پنج بخش سخت‌افزارها، شبکه‌های داخلی و سرویس‌های مبتنی برآن، نرم‌افزارها، فضای مجازی و طرح‌های اداری تعریف شده است.
وی افزود: در حوزه سخت‌افزارها و تجهیزات طرحی با عنوان تجهیز مراکز کانون آغاز شده که در این طرح پس از ارزیابی شرایط و شناسایی نیازها در حال به‌روزرسانی آن‌ها هستیم.
سرپرست دفتر فن‌آوری اطلاعات و تحول اداری کانون تجهیز سرور مرکزی برای سرویس‌دهی بهتر به شبکه‌های داخلی و به‌روز‌رسانی نرم‌افزارهایی که ماموریت‌ آن‌ها مکانیزه کردن خدمات و فرایند‌ها، شناسایی، جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و اطلاعات است را از ماموریت‌های دیگر این دفتر عنوان کرد.
راه‌اندازی پرتال کودک و پرتال سازمانی به منظور حضور موثر کانون در فضای مجازی چهارمین و تحول اداری در مجموعه کانون پنجمین ماموریت دفتر فن‌آوری اطلاعات است که از سوی نویدادهم معرفی شد.
در ادامه این نشست پروانه کیانیان کارشناس دفتر فن‌آوری اطلاعات و تحول اداری کانون به معرفی و چگونگی استفاده از بخش‌های مختلف پرتال کودک و نوجوان پرداخت.
این نشست روزهای 18 و 19مرداد 1396 در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون در خیابان حجاب تهران برگزار شد.