بازدید مدیرعامل از مراکز علوم و نجوم خرم‌آباد و شماره ۲ کانون الشتر

حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سفر به استان لرستان به همراه مهدی ذوالفقاری رییس کانون زبان ایران و محمدحسین توسلی مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات کانون از مرکز علوم و نجوم کانون خرم‌آباد و مرکز شماره ۲ کانون الشتر بازدید و با اعضا و مربیان کارگاه‌های علمی این مرکز دیدار و گفت‌وگو کردند.