بازدید مدیرعامل از مراکز فرهنگی‌هنری کانون استان سیستان و بلوچستان

حامد علامتی مدیرعامل کانون در دومین روز از سفر به استان سیستان و بلوچستان از مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرستان‌های نیمروز، زهک و زابل بازدید کرد.

برچسب‌ها