حضور کانون در نمایشگاه «یاریگران زندگی»

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با برپایی غرفه و اجرای برنامه‌ بر روی تماشاخانه سیار در نمایشگاه «یاریگران زندگی» (ارتقای آگاهی و مهارت‌های پیشگیرانه در حوزه مبارزه با مواد مخدر ویژه گروه سنی نوجوانان و جوانان) از ۲۵ آبان تا ۲ آذر ۱۴۰۲ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری حضور دارد.

عکاس: محبوبه کیائی