توجه به هویت ایرانی اسلامی در 26 درصد از داستان‌های نوجوان کانون

نتایج یک تحقیق نشان می دهد که 26 درصد از داستان های منتشر شده توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طی 30 سال گذشته تقویت هویت اسلامی، ایرانی را مورد توجه قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، این پژوهش که نتایج آن هم‌زمان با برگزاری شانزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان در نشستی ویژه بیان شد محتوای کتاب‌های داستانی کانون برای نوجوانان را از لحاظ تقویت هویت اسلامی، ایرانی طی سال‌های 1359 تا 1389 مورد بررسی قرار داده است.
در این نشست  احمد گل‌محمدی  پژوهش‌گر این اثر توضیح داد که در تحقیق خود 285 اثر را مورد بررسی قرار داده که از میان آن 72 اثر (26 درصد) به مولفه‌های تقویت هویت اسلامی، ایرانی توجه نشان داده است.
بر اساس یافته‌های این پژوهش 61 اثر از میان 72 اثر مورد اشاره (73 درصد) با تقویت هویت اسلامی و 10 اثر(14 درصد) نسبتا با تقویت هویت ایرانی در ارتباط بوده است.
این پژوهش بر مبنای معیارهایی مانند ساختن هویت اسلامی، ایرانی، نسبت دادن ویژگی‌های مثبت به شخصیت‌های مسلمان و یا ایرانی داستان، نسبت دادن خوبی، زیبایی، درستی به شخصیت‌های مسلمان یا ایرانی داستان و نسبت دادن ویژگی‌های مثبت در قالب عنوان، تصویر و چکیده طراحی شده است.
همچنین هویت سازی مطلق‌باورانه، هویت سازی ناموزون، هویت سازی رمانتیک و پیچیدگی و نامعلوم بودن تضادآمیز از جمله نقدهای پژوهش‌گر بر آثاری است که مورد بررسی قرار داده است.
در این نشست دکتر کمال پولادی استاد دانشگاه نیز به نقد و بررسی این پژوهش پرداخت و با تاکید بر این‌که پیشینه تحقیق مختصر است گفت که این پیشینه می‌توانست میتوانست مفصل‌تر باشد.
وی در عین حال یادآور شد که چهارچوب تحقیق می‌تواند به عنوان الگویی برای دیگر تحقیق‌ها قرار بگیرد.
در این نشست مدیرعامل کانون از پژوهشگاه وزارت آموزش و پرورش نیز برای همکاری در انجام این پژوهش قدردانی کرد و گفت کانون از یافته‌های این تحقیق در نشانه‌گذاری کتاب‌های خود استفاده خواهد کرد.
سیدصادق رضایی تاکید کرد نقد و بررسی و تحقیق علمی و دانشگاهی پیرامون کانون در بسیاری از موارد می‌تواند مساعدت و حمایت کانون را درپی داشته باشد.
وی افزود: حوزه کار فرهنگی و ادبی و تولیدات کانون نیاز به حمایت دارد و ما باید در بخش کودک و نوجوان جاذبه‌هایی ایجاد کنیم تا اهالی فرهنگ و هنر به سمت پژوهش در این حوزه روی بیاورند.
شانزدهمین جشنواره کتاب کودک ونوجوان روز 18 تیر به کار خود پایان داد.