انتظارهای جامعه از سازمان‌های غیر دولتی باید برآورده شود

مصطفی رحماندوست معتقد است که بیشتر سازمان‌های غیردولتی که در حوزه ادبیات کودک و نوجوان شکل گرفته‌اند در تامین انتظارهای جامعه موفق نبوده‌اند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، نویسنده کتاب«بازی با انگشتان» پیروزی و موفقیت هر سازمانی را منوط به خبرگی گردانندگان آن دانست و تصریح کرد: ماهیت سازمان‌های مردم نهاد به گونه‌ای است که به شکل محدود و در جغرافیای خاصی عمل می‌کنند بنابراین یکی از مهم‌ترین عوامل برای تامین و تضمین موفقیت آن‌ها انرژی و زمانی است که افراد و اعضای‌شان برای رسیدن به اهداف می گذارند.
وی تاکید کرد: البته اگر محدوده سازمان‌های غیر دولتی و مردم‌نهاد را در حوزه ادبیات کودک خلاصه نکنیم و آن را در تمام تشکل‌های مردم نهاد مورد توجه قرار دهیم که سرگرمی‌ها و بازی‌های کودکان را هم در برگیرد می‌توان به آمار قابل قبول‌تری به لحاظ کمی و کیفی رسید. به عنوان مثال من فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهادی را که برای کار با کودکان نیازهای ویژه فعالیت می‌کنند را خیلی بهتر از فعالیت‌های نهادهای دولتی فعال در همین  زمینه می‌دانم .
 رحماندوست همچنین یادآور شد که فعالیت‌های سازمان‌های دولتی و غیر دولتی یا مردم نهاد را نمی‌توان به دلیل تفاوت در میزان بودجه و نیروی انسانی متخصص کارآزموده با یکدیگر مقایسه کرد.
نویسنده نمایشنامه های منظوم« آن، مان، نباران» درپایان گفت : وضعیت سازمان‌های مردم نهاد در گذشته بهتر بوده است چرا که به سازمان‌های مردم نهاد توجه بیشتری می‌شد.